JINBAICHENG metal materiallar ş

Biz hakda

JINBAICHENG Metal Materials Ltd.

Jin Baicheng Metal Material Co., LTD2007-nji ýylda esaslandyrylan, polat önümçiligini, söwdany, gaýtadan işlemegi we logistika paýlanyşyny birleşdirýän giňişleýin kompaniýa.Kompaniýanyň esasy önümleri: Poslamaýan polat plastinka, poslamaýan polat turba, poslamaýan polat plastinka, kebşirlenen turba, guşak, tekiz polat, burç polat, poslamaýan polat bar, kanal polat, burç polat, altyburç çybyklar, flanesler, klapanlar, poslamaýan polat sim, üweýji plastinka, aýna plastinka, polat turba, garyndysyz polat turba, nebit turbasy, takyk polat turbalar, gidrawlik turba, tegelek polat, uglerod tegelek polat, garyndy tegelek polat, tegelek polat ýylylygy bejermek we tegelek polat, polat plastinka, garyndy plastinka, Geýmäge çydamly plastinka, howa çydamly plastinka, gazanlar, çaý polat, uglerod gurluş polat, ýokary güýçli pes erginli polat plastinka, basyş gämisi polat plastinka, gazan plastinka, galyndy plastinka, garyndy plastinka, polat plastinka köpri, beýik bina polat , gämi gurluşygy, nebit önümçilik platformasy polat plastinka, sowuk rulon, gyzgyn rulon, galvanizli rulon, uglerod plastinka, galvanizli list, alýumin sink plastinka, dürli polat önümleriniň müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Kompaniýada gyrkyjy plastinka, tekizlemek, kesmek, torna, buraw maşynlary we beýleki mehaniki gaýtadan işleýän enjamlar bar, müşderiler üçin dürli profilleri we esbaplary, standart däl bölekleri we dürli gaplary öndürip biler, materiallar müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin satuwy kesip biler. , JINBAICHENG önümleri ISO9001, TS16949, BV, SGS we beýleki halkara meşhur sertifikat edaralaryndan geçdi.JINBAICHENG önümleri dürli ugurlarda giňden ulanylýar we 10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmat edýär.Bütin Afrika, Europeewropa, Amerika we ş.m. müşderiler, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin müşderileri, öndürijileri we söwdagärleri garşylaýarlar.

ýyl

Gurluş wagty

million

Hasaba alnan maýa

inedördül metr

Meýdany

bit

Işgärler

2014-nji ýylda JINBAICHENG agyr kynçylyklara işjeň jogap berdi, ulgam optimizasiýasyny çaltlaşdyrdyk, önümiň gurluşyny sazladyk, tehnologiki innowasiýalary öňe sürdük, çykdajylary azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga üns berdik, marketing mehanizmini täzeledik we bazary giňeltmek üçin gaýrat etmedik.Her ýyl 30 000 tonna polat satuwy, 250 million RMB dolanyşyga ýetýär.

Çig polat
10 müň tonna
Doňuz demir
10 müň tonna
Polat önümleri
10 müň tonna

JINBAICHENG täze nokatda durup, ösüş baradaky ylmy dünýägaraýşy çuňňur durmuşa geçirer, içerki özgertmeleri çuňlaşdyrar, çykdajylary azaltmagy we netijeliligi ýokarlandyrar, esasy işewürligi güýçlendirer, täze senagat nusgasyny döreder, kärhananyň üýtgemegine we kämilleşdirilmegine işjeň goldaw berer.Bäsdeşlik güýjümizi yzygiderli ösdüreris we halkara söwdasynyň ösmegine we dünýä ykdysadyýetiniň ösmegine oňyn goşant goşarys.

Kärhananyň esasy önümleri

Polat turbalar seriýasy(bökdençsiz turba, garyndy turba, takyk açyk turba, inedördül turba, kebşirlenen turba, spiral turba, ýörite görnüşli turba, galvanizli turba)

Poslamaýan polat seriýasy.

Polat plastinka seriýasy(garyndy plastinka, uglerod polat plastinka, gazanly plastinka, polat rulon)

Profil seriýasy(burç polat, bölek polat, tekiz polat, ýörite görnüşli polat, kanal polat, I şöhle, yz polat)

Tegelek polat seriýasy(garyndy tegelek polat, sowuk çyzylan açyk tegelek polat, inedördül polat, altyburç polat)

Turbany gurnamak seriýasy(flanes, tirsek)

Mis we alýumin seriýasy(bürünç, mis, alýumin)