JINBAICHENG metal materiallar ş

Maslahat bermäge hoş geldiňiz

Dünýäde öňdebaryjy polat öndüriji hökmünde iň gowy önümleri hödürleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Polat materiallaryndan we önümlerinden mugt nusgalar berip bileris we müşderiler tarapyndan ýokary baha berlen global logistika arkaly müşderileri üpjün edip bileris.

 • Hyzmatymyz

  Hyzmatymyz

  Hyzmat maksadymyz hökmünde 'bitewilik, amaly we hil'

 • Biziň pelsepämiz

  Biziň pelsepämiz

  Dostlar üçin üznüksizlik üçin ösüş hiline ynam

 • Biziň ýörelgesimiz

  Biziň ýörelgesimiz

  Principleörelge hökmünde “Ilki bilen hil we müşderi”

Meşhur

önümlerimiz

Polat materiallaryndan we önümlerinden mugt nusgalar berip bileris we müşderiler tarapyndan ýokary baha berlen global logistika arkaly müşderileri üpjün edip bileris.

10 ýyl polat öndürmekde ýöriteleşen önümler dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.

biz kim

Jin Baicheng Metal Material Co., LTD2007-nji ýylda esaslandyrylan, polat önümçiligini, söwdany, gaýtadan işlemegi we logistika paýlanyşyny birleşdirýän giňişleýin kompaniýa.Kompaniýanyň esasy önümleri: Poslamaýan polat plastinka, poslamaýan polat turba, poslamaýan polat plastinka, kebşirlenen turba, guşak, tekiz polat, burç polat, poslamaýan polat bar, kanal polat, burç polat, altyburç çybyklar, flanesler, klapanlar, poslamaýan polat sim, üweýji plastinka, aýna plastinka, polat turba, garyndysyz polat turba, nebit turbasy, takyk polat turbalar, gidrawlik turba, tegelek polat, uglerod tegelek polat, garyndy tegelek polat, tegelek polat ýylylygy bejermek we tegelek polat, polat plastinka, garyndy plastinka, Geýmäge çydamly plastinka, howa çydamly plastinka, gazanlar, çaý polat, uglerod gurluş polat, ýokary güýçli pes erginli polat plastinka, basyş gämisi polat plastinka, gazan plastinka, galyndy plastinka, garyndy plastinka, polat plastinka köpri, beýik bina polat , gämi gurluşygy, nebit önümçilik platformasy polat plastinka, sowuk rulon, gyzgyn rulon, galvanizli rulon, uglerod plastinka, galvanizli list, alýumin sink plastinka, dürli polat önümleriniň müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Kompaniýada gyrkyjy plastinka, tekizlemek, kesmek, torna, buraw maşynlary we beýleki mehaniki gaýtadan işleýän enjamlar bar, müşderiler üçin dürli profilleri we esbaplary, standart däl bölekleri we dürli gaplary öndürip biler, materiallar müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin satuwy kesip biler. , JINBAICHENG önümleri ISO9001, TS16949, BV, SGS we beýleki halkara meşhur sertifikat edaralaryndan geçdi.JINBAICHENG önümleri dürli ugurlarda giňden ulanylýar we 10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmat edýär.Bütin Afrika, Europeewropa, Amerika we ş.m. müşderiler, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin müşderileri, öndürijileri we söwdagärleri garşylaýarlar.

 • Biz hakda

Hyzmatdaş hyzmatdaş

 • tata hereketlendirijileri
 • subaru
 • cmc
 • uss posco
 • bonafont
 • fleşka
 • hereket
 • pajak
 • wbrc
 • bloptics