JINBAICHENG metal materiallar ş

Sowuk çyzylan ýörite görnüşli polat

Gysga düşündiriş:

Sowuk çyzylan (sowuk çyzylan) ýörite görnüşli polat, umumy ýörite görnüşli polatlar, gyzgyn tigirli penjire çarçuwasy polat, pürs polat, awtoulag tigirini saklamak üçin halkalar üçin polat polat, yz plitalary üçin gyzgyn polat, gyzgyn rulon awtoulag tigirleri, polat relsler we gämi gurluşygy üçin polat polat polat, kabel rulon polat, gyryjy polat we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ulanylyşynyň aýratynlygy we ýeke-täkligi sebäpli, ýörite görnüşli polat köplenç enjamyň mümkinçiliklerine has ýokary talaplary bolan ýönekeý polatdan has takyklygy talap edýär.Çylşyrymly kesiş görnüşi, esasanam köp halatlarda ýörite şekilli polat sebäpli, öwrenmek üçin tejribe az, bu geçiş dizaýnyny we önümçiligini ýönekeý kesiş polatdan has kynlaşdyrýar.Şonuň üçin ýörite görnüşli poladyň önümçilik bahasy ýönekeý polatdan has ýokary.Specialörite görnüşli poladyň görnüşiniň we ululygynyň uly tapawudy sebäpli, olaryň köpüsi belli bir pudaga ýa-da belli bir hadysalara bagyşlanýar, şonuň üçin bazaryň bir görnüşe bolan islegi köplenç gaty uly däl.Şonuň üçin ýörite görnüşli polat önümçilik ulgamynyň gerimi köplenç gaty uly däl.

Specialörite görnüşli polat, bir bölek polat görnüşine degişli we ýönekeý bölüm poladyň adyndan tapawutlanýan çylşyrymly we ýörite görnüşli polat gysgaltmasydyr.Dürli proseslere görä, gyzgyn togalanýan ýörite görnüşli polat, sowuk çekilen (sowuk çekilen) ýörite görnüşli polat, sowuk görnüşli ýörite polat, kebşirlenen ýörite görnüşli polat we ş.m. bölünip bilner Adatça ýörite- şekilli polat gyzgyn görnüşli ýörite görnüşli polaty aňladýar.Gyzgyn rulonly ýörite görnüşli polat, inedördül polat, tegelek polat, tekiz polat we umumy şekilleri tapawutlandyrýan gyzgyn rulonly polatdyr.

Önümiň görkezilmegi

Specialörite görnüşli polat4
Specialörite görnüşli polat1
Specialörite görnüşli polat

Önüm aýratynlyklary

Ulanylyşynyň aýratynlygy we ýeke-täkligi sebäpli, ýörite görnüşli polat köplenç enjamyň mümkinçiliklerine has ýokary talaplary bolan ýönekeý polatdan has takyklygy talap edýär.Çylşyrymly kesiş görnüşi, esasanam köp halatlarda ýörite şekilli polat sebäpli, öwrenmek üçin tejribe az, bu geçiş dizaýnyny we önümçiligini ýönekeý kesiş polatdan has kynlaşdyrýar.Şonuň üçin ýörite görnüşli poladyň önümçilik bahasy ýönekeý polatdan has ýokary.Specialörite görnüşli poladyň görnüşiniň we ululygynyň uly tapawudy sebäpli, olaryň köpüsi belli bir pudaga ýa-da belli bir hadysalara bagyşlanýar, şonuň üçin bazaryň bir görnüşe bolan islegi köplenç gaty uly däl.Şonuň üçin profilli polat önümçilik ulgamynyň gerimi köplenç gaty uly däl.

Önümiň beýany

Bölek polat poladyň dört esasy görnüşiniň biridir (şekilli, sim, tabak we turba) we giňden ulanylýan polatdyr.Bölümiň görnüşine görä, polat ýönekeý bölüm polat we çylşyrymly ýa-da ýörite bölüm polat (ýörite görnüşli polat) bölünýär.Öňküsiniň häsiýeti, kesişiň daş-töweregindäki islendik nokatda ýasalan tangentler, adatça, kesişmeýär.Mysal üçin: inedördül polat, tegelek polat, tekiz polat, burç polat, altyburç polat we ş.m .;umumy ýörite görnüşli polatlar, gyzgyn rulonly penjire çarçuwasy polat, polat polat, awtoulag tekerini saklaýan halkalar üçin gyzgyn rulon polat, yz plitalary üçin gyzgyn rulon polat we awtoulag tigirleri.Gyzgyn rulonly polat, polat demir, gämi gurluşygy üçin tekiz top polat, kabel rulon polat, gyryjy polat we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň