JINBAICHENG metal materiallar ş

Habarlar

 • Ahyry polat turba

  Ahyrky rulonly açyk polat turbasy, çyzgy ýa-da sowuk togalanandan soň ýokary takyk polat turba materialydyr.Takyk açyk turbalaryň içki we daşarky diwarlarynda oksid gatlagy ýok, ýokary basyşda syzma ýok, ýokary takyklyk, ýokary bezeg, sowuk egilme wagtynda deformasiýa ýok, flarin ...
  Koprak oka
 • Süýümli demir turba hakda has giňişleýin biliň

  Gysgaça giriş Süýümli demir turba guýma demir turbanyň bir görnüşidir.Hil taýdan çig demir turbanyň sferoidizasiýa derejesi 1-3 synplara (sferoidizasiýa derejesi> 80%) gözegçilikde saklanmalydyr, şonuň üçin materialyň mehaniki aýratynlyklary natu bilen has gowulaşdy ...
  Koprak oka
 • C83600 we C91300 galaýy bürünç hakda has giňişleýin biliň

  C83600 gala bürünç, Amerikan markasy, Japaneseaponiýanyň milli standarty ZCuSn5Pb5Zn5, Japaneseaponiýanyň BC6 standartyna ýakyn, Iňlis standart LG2-e ýakyn.Esasy garyndy elementi hökmünde galaýy bilen mis esasly garyndy.Gämi gurluşygynda, himiýa senagatynda, maşynlarda, görkezmelerde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Deformirlenen polat barlaryň klassifikasiýasy

  Gaýtadan işlemek üçin iki sany umumy klassifikasiýa usuly bar: biri geometrik görnüşe esaslanýar, ol dürli kesiş görnüşine we gapyrga aralygyna görä bölünýär ýa-da bölünýär.Mysal üçin, Iňlis standartynda (BS4449) arka tarap I görnüşe we II görnüşe bölünýär.Bu klassifikasiýa esasan ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat SUS201-iň J1 J2 J3 J4 J5 arasynda näme tapawut bar?

  Poslamaýan polat SUS201-iň J1 J2 J3 J4 J5 arasynda näme tapawut bar?

  “Shandong Jinbaicheng Metal Materials Co., Ltd.” poslamaýan polat önümçiligini, söwda, gaýtadan işlemek, logistika we paýlanyşy birleşdirýän giňişleýin kompaniýa.Poslamaýan polat plastinka / rulon / turba / bar Öndüriji, paýdar, Hytaýda eksportçy.1. Aşakdaky elementleriň mazmuny reýtingi ...
  Koprak oka
 • Reňkli / reňkli reňkli polat näme

  Reňkli / reňkli reňkli polat näme

  Reňkli poslamaýan polatdan ýasalan rulon öndüriji, reňkli poslamaýan polat plastinka / list paýdar, Hytaýda SS rulon / zolak eksportçysy.1. Umumy giriş Poslamaýan polat, içerki we daşarky gurluşlarda we dizaýn aýratynlyklarynda ulanmak üçin ajaýyp güýçli we ýokary çydamly materialdyr ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan poladyň saç düzümi näme?

  Poslamaýan poladyň saç düzümi näme?

  Poslamaýan polatdan ýasalan rulon öndüriji, poslamaýan polatdan ýasalan plastinka / list paýdar, SS rulon / zolak Hytaýda eksportçy.1. Poslamaýan polatdan saç düzüminiň umumy ornaşdyrylmagy Saç çyzgysy “metalyň ýüzüne edil saç ýaly göni çyzyk berilýän dizaýny ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalaryň we turbalaryň önümçilik prosesi

  Poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalaryň we turbalaryň önümçilik prosesi

  Poslamaýan polat turba / turba turba geçiriji öndüriji, paýdar, Hytaýda SS turba eksportçysy.Poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalar we turbalar bölüminde kebşirlenen turbalary we turbalary öndürmek üçin iki sany kebşirleýiş liniýasy bar.Poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalar / turbalar Multitor ulanyp, üznüksiz turba fabriginde öndürilýär ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan turbalar näme

  Poslamaýan polatdan ýasalan turbalar näme

  SS bökdençsiz turbalar bilen üpjün edijiler, poslamaýan polat turba öndürijisi, poslamaýan polat sowuk çekilen turbalaryň paýdary, Hytaýda SS turba eksportçysy.Poslamaýan polatdan ýasalan turbalar We JINBAICHENG, ýokary öndürijiniň, eksportçynyň, aksiýanyň, aksiýanyň eýesi we üpjün edijisidir ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat turba armaturlary, flanes we tirsek.

  Poslamaýan polat turba armaturlary, flanes we tirsek.

  Poslamaýan polatdan ýasalan rulon öndüriji, poslamaýan polatdan ýasalan we tirsek bilen üpjün ediji, zawod, paýdar, SS flanes eksportçysy Hytaýda.Poslamaýan polat turba armaturlary dürli fiting, flanes we tirsegi öz içine alýar.1.Poslamaýan polat turba armaturlary, poslamaýan polat turba armaturlary näme ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan reňklemek usuly

  Poslamaýan polatdan reňklemek usuly

  JINBAICHENG METAL poslamaýan polatdan ýasalan önüm öndüriji, poslamaýan polatdan paýdar, Hytaýda eksportçy.Poslamaýan polatdan reňklemegiň birnäçe usuly bar.Iň ýaýran usullar ýylylygy, boýaglary we boýaglary ulanmakdyr.1. Tamamlanan metal ýüzüni taýýarlamak Siziň ...
  Koprak oka
 • 8K aýna bilen poslamaýan polatdan nädip polýak etmeli

  8K aýna bilen poslamaýan polatdan nädip polýak etmeli

  Poslamaýan polatdan ýasalan rulon öndüriji, poslamaýan polat plastinka / list üpjün ediji, paýdar, SS rulon / zolak Hytaýda eksportçy.1. 8K Aýna Finish No. 8 gutarnykly giriş poslamaýan polatdan iň ýokary polýak derejelerinden biridir, aýna effekti bilen üstünlige ýetip bolýar, şonuň üçin N ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4